HU   EN   DE   SK   CZ   HR   FR   ES   PL   SE   RO   RU  
HU   EN  DE  SK  CZ  HR  FR  ES  PL  SE  RO  RU  IT 
 
O nas
Krótka historia spółki Geoproduct
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com

Firma rozpoczęła działalność w 1984 roku jako firma rodzinna.
AFirma została założona przez małzeństwo Mátyás, w tym czasie pracujących aktywnie w Krajowym Przedsiębiorstwie Wydobycia Rud i Minerałów w Hegyalja (OÉÁ), oraz ich synów. Do roku 1989 firma działała jako „biznes w garażu”. W tamtych czasach powstała nie jako VGMK [Vállalati Gazdasági Munkaközösség - Przedsiębiorstwo Gospodarczej Grupy Roboczej], lecz jako niezależa GM [Grupa Robocza]. Pierszym dużym projektem przedsiębiorstwa była ocena geologiczno-topograficzne marokańskiego złoża perlitu. Wpływy z tej pracy zostały niezwłocznie przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, rozwój produktów, i inwestycja ta była podstawą do następnego etapu działalności. Najpierw firma produkowała kilka humanitarnych produktów, które przeszły przez proces zatwierdzenia, a których realizacja nie doszła do skutku w ramach OÉÁ z powodu osłabienia reżimu socjalistycznego. Głównymi produktami przedsiębiorstwa w pierwszych okresach działalności były: kamień do uzyskania wyblakłych dżińsów, projektowanie kilku produktów (Neurosan, Zeodry-84, Zeodry-85, Granofiltery, itp.). Produkcja kamieni do uzyskania wyblakłych dżińsów miała swój szczyt w latach 80-tych, wraz z modą na wyblakłe spodnie.

Siedzibą mini-przedsiębiorstwa działała w garażu kamienicy na placu Wolności [Szabadság tér] w Mád. Pierwsze urządzenia do mielenia i kruszenia oddano do użytku właśnie w tym miejscu. W mniejszych ilościach został wprowadzony do obrotu zeolit paszowy, materiały polepszające glebę oraz w małych ilościach materiały filtracyjne, Granofiltry, sprzedawane dla istniejącego wtedy przedsiębiorstwa Erdőkémia. Przetworzone surowce pochodziły od OÉÁ, od Północno-Węgierskich Kamieniołomów oraz z zakupów kamieni, nagromadzonych podczas uprawy winorośli. W tym okresie przedsiębiorstwo jeszcze nie posiadało własnego kamieniołomu, źródła surowców. Rozszerzenie oraz przeniesienie tej małej działalności stało się konieczne pod koniec dekady z powodu rosnącego wolumenu produkcyjnego oraz ze względu na skargi mieszkańców kamienicy związanych z działalnością produkcyjną.

W związku z tym w 1990 roku również w miejscowości Mád, w ogrodzie domu jednorodzinnego, na skraju wsi bez żadnych pozwoleń rozpoczęto budowę małego zakładu obróbki kamienia na kilkaset ton. Budowa zakładu została zrealizowana dzięki uruchomieniu starego sprzętu i rozwojowi własnych urządzeń, wykonanych w miarę potrzeby na własną rękę. Ze względu na brak kapitału było to jedynym rozwiązaniem. Kierownictwo firmy było przeciwne obecności zagranicznego lub innego obcego inwestora. Zakład w dalszym ciągu się rozwijał. Do roku 1997 zgodnie z dotychczasową praktyką każdy zyst przedsiębiorstwa był przeznaczony na rozwój produktów i budowę zakładu. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie zakład zbudowany przy ulicy Béla Bartók wkrótce okazał się zbyt mały pomimo faktu, że w tym czasie praca już byla realizowana w sposób ciągly, w trzech zmianach. Ten mały zakład produkcyjny nie był w stanie zaspokoić potrzeby społeczeństwa, a na dodatek w skutek nowo utworzonego przepisu unijnego zabroniono prowadzenia działalności przemysłowej wewnątrz miejscowości.

Przy ciągłej rozbudowie zakładu przedsiębiorstwo w tym okresie otworzyło 7 dołów wykopaliskowych i na podstawie aktualnych technicznych planów zakładu rozpoczęło wydobycie. Dostawy surowców przeszły całkowicie w ręce firmy, a tym samym rozwiązały się problemy jakościowe związane z różnymi właściwościami surowców uzyskanych, zakupionych od podwykonawców. W tym czasie zostało założone własne laboratorium, które powstało także drogą zmontowania, przebudowy istniejących urządzeń. Powodem konieczności otwarcia laboratorium była produkcja w ramach powstającego w tym czasie systemu jakości produkcji. Obszary górnicze które weszły w skład własności przedsiębiorstwa były z jednej strony ponownie otwartymi starymi kopalniami, zakupionymi kopalniami lub wynikiem zupełnie nowych badań. Zysk firmy został w większej części wyczerpany przez inwestycje, zakup nowych gruntów i uzyskanie pozwoleń, ale firma nadal nie była zmuszona do podjęcia kredytu. W tym okresie zostały określone następujące obszary kopalń:

"Mád III. - zeolit, bentonit" (1991) pierwszy techniczny plan operacyjny 1995-1999
"Rátka V. - zeolit" (1996) pierwszy techniczny plan operacyjny 1997-2011
"Bekecs I. - tufa potasu" (1998) pierwszy techniczny plan operacyjny 2000-2004
"Mád IV. - bentonit" (1998) pierwszy techniczny plan operacyjny 2000-2004
"Mezőzombor II. - zeolit" (1998) pierwszy techniczny plan operacyjny 1999-2003
"Rátka VI. - bentonit, kaolin, kwarcyt" (1998) pierwszy techniczny plan operacyjny 1999-2003
"Rátka VII. - zeolit" (1998) pierwszy techniczny plan operacyjny 1999-2003


W 1996 roku, ze względu na rosnący popyt na kamienie budownicze i dekoracyjne, obok miejscowości Mád, przy drodze nr 3713 rozpoczęto budowę i działalność kamieniołomu Mád Holt-völgy. Architektura po transformacji ustrojowej zaczęła przerzucać na drugi plan budowę opartą na wykorzystaniu betonu i skupiła się na wykorzystaniu naturalnych materiałów budowlanych. Potrzeby ludności oraz odbudowa zaniedbanych w poprzednim systemie lokalnych piwnic, kościołów, zamków wykazywału zwiększone zapotrzebwanie na kamienne surowce budowlane i dekoracyjne. Dlatego też w zakładzie, oprócz brył kamiennych ciętych na wymiar prawie natychmiast powstało zapotrzebowanie na cięcie kamieni oraz produkcję specjalnych formacji skalnych. W międzyczasie linia produktów „Minerały Lecznicze”, oparta na zeolitach, mikroelementach została podzielona na następujące kategorie celowe:
APTEKA DOMOWA, OGRÓD DOMOWY, HODOWLA ZWIERZĄT DOMOWYCH, OCHRONA ROŚLIN, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARSTWO DOMOWE

Nazwa przedsiębiorstwa w tym czasie została zmieniona z Geoproduct GMK na Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft. Ilość wytwarzanych produktów przekroczyła już w tym czasie 100, a popyt stale rósł. Ze względu na wzrost zapotrzebowania, skargi mieszkańców na ulicy Béla Bartók oraz nową dyrektywę Unii Europejksiej nie było innego rozwiązania - należało wybudować zakład pierwotnej obróbki minerałów, spełniający wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje poza miejscowością. W związku z tym, w 1998 roku rozpoczęto budowę zakładu pierwotnej obróbki minerałów Mád Holt-völgy, w ramach inwestycji typu greenfield.

Budowa zakładu była związana z szeregiem przeciwdziałań ze strony ludności i ciągłych problemów związanych z ochroną środowiska. Maszyny wykorzystane w zakładzie były maszynami pochodzącymi z upadłego węgierskiego przemysłu ciężkiego. Skargi ludności były połączone postępowaniami sądowymi, procesami w zakresie ochrony środowiska oraz wymierzonymi karami budowlanymi. Firma przegrywała postępowania sądowe, opłaciła kary budowlane. Takie obciążenie nie była w stanie finansować samodzielnie z dochodów, dlatego w roku 2000 przedsiębiorstwo było zmuszone do zaciągnięcia kredytu. Pozwolenie na eksploatację zakładu pierwotnej obróbki minerałów firma otrzymała w 2004 roku. Podczas budowy zakładu przetwarzania surowców mineralnych spółka założyła kolejne 2 kopalnie oraz uruchomiła eksploatację starego wysypiska. Zakłady oparto na produkcję kamieni do budownictwa i kamieni dekoracyjnych. Były to następujące zakłady:


"Sátoraljaújhely I. - glina" (2000) pierwszy techniczny plan operacyjny 2000-2004
"Monok I. - riolit" (2005) pierwszy techniczny plan operacyjny 2005-2009
"Mád-Bomboly II-III." (2002) pierwszy techniczny plan operacyjny 2006-2010


Ponieważ wraz z produkcją i funkcjonowaniem zakładu Mádi skargi ludności, jak i władze w dalszym ciągu trzymały w niepewności kierownictwo firmy, w 2003 spółka kupiła 5-hektarową działkę przemysłową i rolniczą na terenie starego zakładu Búzavirág. Tu mogła dostosować istniejące hale, budynky starego zkładu do własnych potrzeb. Przebudowa i zakup działki ponownie oznaczało duże obciążenie finansoweg dla spółki. Z powodu wzrostu produkcji zdolności produkcyjne zakładu produkcyjnego w Mádi już nie były wystarczające dla zaspokojenia potrzeb rynkowych, dlatego spółka ponownie rozpoczęła budowę zakładu pierwotnej obróbki minerałów. Na terenie spółdzielni rolniczej rozpoczęła się w 2005 roku budowa zakładu pierwotnej obróbki minerałów na podstawie zatwierdzonych planów budowlanych.

Prace budowlane nie były opóźniane ani skargami miejscowej ludności, ani skargami dotyczącymi ochrony środowiska, ale utrudniała powstała w międzyczasie klasyfikacja NATURA 2000, sieć ekologiczna i status dziedzictwa kulturowego UNESCO. Sytuacja ta wiąże się z powstrzymaniem planów wybudowy konstrukcji wysokościowych. Zakup gruntów - zgodnie z poprzednimi negatywnymi doświadczeniami - były dokonywany po części z powodu uniknięcia dalszych rozpraw sądowych. Budowa trwałą 7 lat, w roku 2012 spółka otrzymała pozwolenie na uruchomienie od Inspektoratu Górniczego w Miskolc. Wydajność nowego zakładu była już równa wydajności średniego zakładu produkcyjnego (50-100 tysiąc ton/rok).

W 2009 roku w związku z zakładem pierwotnej obróbki minerałów, spółka podała wniosek o budowę hali magazynowej oraz nowego sklepu dyskontowego na działce w Mád. Prace budowlane rozpoczęły się w 2011 roku i trwały do lutego 2013 roku. Były to ostatnie wielkie inwestycje związane z budową wydajności produkcyjnej i sprzedażowej spółki Geoproduct Kft i początkiem stosunków praw własności dotyczących kopalni. Budowanie firmy w sumie zajęło prawie 30 lat. Dr. Mátyás Ernő W 2012 roku zmarł Dr. Ernő Mátyás, założyciel i dyrektor generalny spółki. Niestety, zmarł przed zakończeniem budowy spółki. Dziedzictwo jego duchu twórczego zobowiązuje członków spółki do kontynuacji podjętych prac. Geoproduct Kft od 2012 roku jest własnością trzech rodzin.

Kapitał obcy - na podstawie zasad wprowadzonych we wczesnych latach - w dalszym ciągu nie jest dopuszczany do spółki.

Obecna wydajność osiągnięta wraz z ostatnim rozszerzeniem jest w pełni wystarczający, aby sprostać popytowi krajowemu, i częściowo popytowi europejskiemu. Jeśli chodzi o perspektywy, to z uwagi na osiągnięty status dziedzictwa światowego, spółka nie może liczyć na budowę nowej kopalni lub rozbudowę istniejących. Ilości bieżącej produkcji surowców są wystarczające na pokrycie zużycia surowców istniejących zakładów na ponad 100 lat. Wśród planów na daleką przyszłość znajduje się budowa małego zakładu do produkcji leków oraz produkcja niezbędnych do tego specjalnych materiałów chemicznie modyfikowanych.

Uruchomione w 1984 roku czteroosobowe przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 66 pracowników. Rozwój, wzrost spółki w wielu przypadkach jest losowy, nie polegający na serii uprzednio zaplanowanych kroków. Droga rozwoju spółki często była wskazywana przez szczęście, los, dlatego pozdrowienie górnicze „Dobrego szczęścia” ze względu na przeszłość i rzeczywistość przedsiębiorstwa jest całkowicie aktualny także w przypadku tej spółki.

12 stycznia 2015 roku Szabolcs Mátyás